• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Borzen, je v skladu z Energetskim zakonom pripravil osnutek Pravil za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo in jih daje v javno obravnavo.

Vse udeležence trga vabimo, da osnutek Pravil za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo pregledajo in posredujejo Organizatorju trga argumentirane predloge in pripombe za izboljšavo predlaganega osnutka. Osnutek je dostopen na povezavi.
Pisne predloge in pripombe bo Organizator trga sprejemal do 15. junija 2012 na elektronski naslov: pravila@borzen.si

in poštni naslov:

Borzen, d.o.o.,
Dunajska 156,
1000, Ljubljana.

Post a Comment