• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Podporna shema v letu 2021

V podporni shemi je bilo konec preteklega leta 3.811 elektrarn s skupno nazivno močjo 415 MW, kar predstavlja nekaj več kot 11 odstotkov instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji.

Proizvodnja elektrike v podporni shemi v letu 2021 dosega približno povprečno raven zadnjih 5 let, medtem ko izplačila variirajo zaradi spremembe referenčne tržne cene, novih vstopov, ter odhodov iz sistema podpor. Iz primerjave izplačil in proizvedene električne energije v podporni shemi izhaja, da je bila proizvodnja električne energije v letu 2021 za 1,1 odstotka višja glede na proizvodnjo v letu 2020, ob tem pa je bilo za 2,7 odstotka več izplačil.

Količinsko predstavlja proizvodnja, ki je deležna ene od oblik podpor, približno 7,5 odstotkov slovenske letne porabe električne energije.

Podrobnejše informacije najdete v obdobnem poročilu

Post a Comment