• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Vlada je 7.6. sprejela spremembe Uredbe o podporah električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov energije, s katerimi se znižujejo podpore za fotovoltaične proizvodne naprave

Vlada je 7.6. sprejela spremembe Uredbe o podporah električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov energije, s katerimi se znižujejo podpore za fotovoltaične proizvodne naprave. Sprememba podporne sheme bo imela učinek le na proizvodne naprave, ki jih bodo investitorji postavili po 1. 7. 2012. Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije bo začela veljati dan po objavi v Uradnemu listu Republike Slovenije. Takrat bodo na spletni strani Borzen tudi objavljene nove višine podpor

Post a Comment