• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Število članov v bilančni shemi konec leta 2021 enako preteklemu letu

Konec leta 2021 je število članov  bilančne sheme v primerjavi s koncem leta 2020 ostalo nespremenjeno.

V letu 2021 smo zabeležili dva vstopa in tudi dva izstopa iz bilančne sheme. V istem obdobju sta bila izvedena dva prehoda, kjer sta bilančni podskupini vstopili v drugo bilančno skupino in s tem ohranili status odgovornega bilančne podskupine v drugi bilančni skupini. Dve družbi sta podaljšali pogodbo o izravnavi in s tem ohranili članstvo v bilančni shemi kot odgovorni bilančne podskupine. Skupaj je bilo v bilančni shemi na dan 31. december 2021 registriranih 42 bilančnih skupin (14 slovenskih in 28 tujih podjetij) in 20 bilančnih podskupin (18 slovenskih in 2 tuji podjetji).

S 1. januarjem 2022 je v bilančno shemo vstopila družba  SALONIT ANHOVO, d.d., ki je pridobila status odgovornega bilančne skupine, hkrati pa ima družba SALONIT ANHOVO, d.d. od tega dne naprej tudi status zaprtega distribucijskega sistema. Oglejte si aktualen seznam članov bilančne sheme.

Post a Comment