• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Izračun višine podpore in upravljanje tveganja ob doseganju skupne cene podpore in prodaje elektrike

KAKO SE IZRAČUNAVAJO VIŠINE PODPOR?

Višina ZO (leto i) = referenčni stroški (leto i)

Višina OP (leto i) = referenčni stroški (leto i) – (referenčna cena el. energije (leto i) * faktor B (slednji določen fiksno glede na velikost in tip naprave)

ZAKAJ PRIHAJA DO SPREMEMBE VIŠIN PODPOR?

Do spremembe višine podpor prihaja zaradi spremembe cen energentov, ki jih izračunava in objavlja Agencija za energijo (www.agen-rs.si). Ena od spremenljivk je REFERENČNA TRŽNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ki vpliva na zvišanje ali znižanje višine obratovalne podpore. Padec referenčne tržne cene električne energije pomeni dvig obratovalne podpore in obratno. Pri nekaterih elektrarnah vplivajo tudi druge spremenljivke, ki so vključene v objavo Agencije za energijo. 

KAKO SE IZRAČUNA REFERENČNA TRŽNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE?

Izračuna se kot povprečje doseženih zaključnih trgovalnih cen produkta »HUDEX Hungarian Financial Power Base Load Product« na borzi HUDEX za prihodnje leto v EUR/MWh. Za izračun povprečja se uporabi 40 trgovalnih dni pred 25. 10. v posameznem letu. Borzen bo izračun referenčne tržne cene električne energije za prihodnja leta objavljal tudi na svoji spletni strani www.borzen.si.

KAKO UPRAVLJATI TVEGANJE DOSEŽENE SKUPNE CENE?

Pri zagotovljenem odkupu referenčna tržna cena električne energije ne vpliva na višino podpore. Pri obratovalni podpori ima upravičenec sklenjeni dve pogodbi – za obratovalno podporo s centrom za podpore ter ločeno tržno pogodbo za prodajo električne energije z izbranim trgovcem / dobaviteljem. Z vidika zmanjšanja tveganj priporočamo, da tržno pogodbo sklepate v obdobju, ko se določa referenčna tržna cena električne energije (40 trgovalnih dni pred 25. 10. za naslednje koledarsko leto). Če bodo splošne tržne cene v tem obdobju visoke, boste verjetno tudi vi dosegli višjo ceno, obratovalna podpora pa bo nižja. In obratno, če bodo cene nižje, boste verjetno dosegli nižjo ceno, vendar bo obratovalna podpora višja. Na tak način se izognete scenariju, kjer bi prodali po nizki ceni, hkrati pa bi bile obratovalne podpore nizke, ker bi tržne cene v obdobju pred 25. 10. zrasle. To seveda ni obvezno, izbira glede tržne prodaje je popolnoma vaša. V vsakem primeru pa vam priporočamo, da pridobite več ponudb in da hkrati presodite o zanesljivosti posameznega ponudnika. Predvsem za večje naprave vam bodo morda dobavitelji omogočili tudi bolj kompleksne pogodbe, denimo zapiranje po delih znotraj obdobja. Seznam možnih ponudnikov najdete na povezavi. Ponovno velja izpostaviti naslednje: cena, po kateri prodajate električno energijo dobavitelju, ne vpliva na vašo višino obratovalne podpore. Ta je odvisna od referenčne tržne cene električne energije.

Za pomoč uporabnikom bo center za podpore izračun referenčne tržne cene za leto 2023 ažurno po dnevih objavljal na svoji spletni strani v oktobru 2022.

Post a Comment