• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Kako ravnati, če dobavitelj preneha z izvajanjem dejavnosti dobave električne energije?

Agencija za energijo je na svoji spletni strani objavila sporočilo o tem kako ravnati, če dobavitelj preneha z izvajanjem dejavnosti dobave električne energije:

"Na področju dobave električne energije končnim odjemalcem se zadnje čase soočamo s posameznimi primeri dobaviteljev, ki zaradi zaostrenih tržnih razmer opuščajo dejavnost dobave električne energije in svojim odjemalcem priporočajo, da si čim prej poiščejo novega dobavitelja.

Odjemalcem sporočamo, da je menjavo dobavitelja možno izvesti zelo hitro in tudi na željeni datum menjave, v kolikor je ta željeni datum v okviru zakonskih 21 dni od oddane popolne vloge za menjavo dobavitelja. Željeni datum dobave se bo upošteval, če bo jasno in vidno naveden na prvi strani Pogodbe o dobavi elektrike, ki jo je treba skenirano priložiti vlogi za menjavo dobavitelja. Postopek menjave je za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi izbrani dobavitelj.

Vsem odjemalcem svetujemo, da z začetkom postopka ne odlašajo, temveč ga začnejo čim hitreje oziroma ne čakajo do 31. decembra, kot je bilo nekaterim odjemalcem svetovano. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo odjemalci oskrbovani pod pogoji zasilne oskrbe, ki je lahko bistveno dražja od ponudb ostalih dobaviteljev na trgu.

Celoten postopek menjave dobavitelja električne energije je po korakih predstavljen na spletnih straneh Agencije za energijo in spletnih straneh distribucijskega operaterja SODO, pri izbiri dobavitelja pa si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe na spletnih straneh Agencije za energijo, kot tudi z informacijami na spletnih straneh posameznih dobaviteljev."

Vir: agencija za energijo

 

Post a Comment