• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

S 1. januarjem 2022 spremembe v bilančni shemi

S 1. januarjem 2022 naslednje družbe ohranjajo članstvo v bilančni shemi:

  • SIJ ACRONI d.o.o. ohranja članstvo v bilančni shemi, kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o..
  • ZDS JESENICE, d.o.o. je izpolnila vse pogoje in ohranja članstvo v bilančni shemi, kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni podskupini SIJ ACRONI d.o.o., ki bo s 1. januarjem v bilančni skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
  • E.ON Ljubljana d.o.o. ohranja članstvo v bilančni shemi, kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
  • E.ON Energija d.o.o. prav tako ohranja članstvo v bilančni shemi, kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni podskupini E.ON Ljubljana d.o.o., ki bo s 1. januarjem v bilančni skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
  • Družba  E 3, d.o.o. s 1. januarjem 2022 ohranja članstvo v bilančni shemi kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini PETROL d.d., Ljubljana.
  • Družba TALUM d.d. Kidričevo s 1. januarjem 2022 ohranja članstvo v bilančni shemi, kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HSE d.o.o.
  • Družba Borzen, d.o.o. – Center za podpore (Eko skupina) s 1. januarjem 2022 ohranja članstvo v bilančni shemi, kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini GEN-I, d.o.o.

 S 1. januarjem 2022 v bilančno shemo vstopa družba SODO d.o.o., kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.

Družbi Telekom Slovenija d.d. pa s 1. januarjem 2022 preneha članstvo v bilančni shemi. Več informacij vezanih na izstop družbe s trga dobave električne energije za odjemalce je dostopnih na povezavi.

 

Post a Comment