• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Podporna shema OVE in SPTE v prvih devetih mesecih leta

Konec septembra je podporna shema za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije v Sloveniji obsegala 3.840 enot s skupno nazivno močjo 415 MW.

V tem obdobju je bilo izplačano za približno 2,6 odstotka več podpor kot v enakem obdobju lanskega leta, ob tem pa je bilo proizvedene tudi za 4,2 odstotka več električen energije. Povprečna višina izplačane podpore je znašala 137,4 EUR/MWh, kar je malce nižje od povprečne izplačane podpore v enakem obdobju leta 2020.

Več informacij na povezavi

Post a Comment