• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Uspešno izpeljana konferenca Trajnostna energija lokalno 021

Da se naj občine in občani pogumno vključujejo v nove lokalne priložnosti zelenega prehoda, da bi dosegli brezogljične cilje, so zaključili udeleženci že sedme vodilne konference Trajnostna energija lokalno, ki jo je priredil Borzen, slovenski operater trga z elektriko. Katere so številne priložnosti, ki jih občinam in občanom prinaša nova energetska zakonodaja, je izpostavil mag. Erik Potočar iz Ministrstva za infrastrukturo. Tina Vončina iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji pa je napovedala, da sveženj Pripravljeni na 55 prelomno pospešuje zelene projekte. Kako Borzen s podporno shemo OVE in SPTE podpira uporabnike in lokalne deležnike za nove projekte, je naslovil Iztok Gornjak, Borzen. Pomembno pa k zeleni energetski prihodnosti prispevajo tudi študentje, kar se kaže tudi skozi nagrajeni magistrski deli, ki sta bili podeljeni na konferenci.

Letos je Borzen, slovenski operater trga z elektriko, že sedmo leto zapored priredil vodilno konferenco deležnikov trajnostne lokalne energetike tako v živo kot preko spleta. Konferenco je zaznamovala jubilejna dvajseta obletnica delovanja in odprtja trga z elektriko. Če je bil v preteklosti Borzen organizator trga z elektriko in energetska borza na kateri se je lahko trgovalo z električno energijo, danes Borzen kot operater trga z elektriko ostaja ključni povezovalec in soustvarjalec slovenskega trga z elektriko ter pomemben akter pri prehodu v brezogljično družbo.

Živimo v obdobju, kjer so spremembe edina stalnica, je izpostavil direktor podjetja Borzen, Martin Bratanič. Evropska unija, kot tudi Slovenija, bolj korenito stopata po poti zelene transformacije. Borzenova naloga informiranja, ozaveščanja in usposabljanja na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije bo tako v prihodnje še bolj pomembna, saj bo  Borzen v naslednjem letu postal tudi kontaktna točka za obnovljive vire.

Blaž Košorok, državni sekretar z  Ministrstva za infrastrukturo se je dotaknil prihodnosti in poudaril prizadevanja Slovenije na področju energetske transformacije: »Zelena transformacija je eden od ključnih stebrov vsake države, tudi Slovenije. Želimo si, da bi bil zeleni prehod v nizko-ogljično skupnost pregleden in lahko izvedljiv.« G. Košorok je še poudaril, da ima energetska učinkovitost pozitivne učinke, ki veljajo tako za končne odjemalce in gospodarstvo, kot tudi za okolje. Izrazito pozitivni pa so tudi makroekonomski učinki, saj ukrepi spodbujajo gospodarsko rast in ustvarjajo delovna mesta, je še povedal.

Tina Vončina s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je predstavila evropski zeleni dogovor. Pojasnila je, kakšna je nova finančna perspektiva Evropske unije in kakšne so ambicije EU za »Pripravljeni na 55«. Izpostavila je, da je prioriteta Evropske unije zeleni dogovor, ki korenito spreminja gospodarstvo, naš način razmišljanja in življenja ter ima učinek na vse. In cilj tega projekta je, da Evropa postane podnebno nevtralna celina.

Mag. Erik Potočar z Ministrstva za infrastrukturo je izpostavil pomembne novosti pravkar sprejetega zakona o spodbujanju rabe OVE in kaj le ta prinaša lokalnim skupnostim, kot tudi 6 zakonov, ki bodo nasledili sedanji EZ-1:  zakoni o energetski politiki, o skrbi s toploto, oskrbi s plini, oskrbi z električno energijo, učinkoviti rabi energije in spodbujanju energije iz OVE. V skladu z EU direktivo je Slovenija sprejela zavezujoči cilj, da zmanjšamo emisije na 25 % do konca leta 2020. Trenutni statistični podatki kažejo, da smo na 23,5 %. Mag. Potočar je med drugim izpostavil tudi pomen samooskrbe kot eno ključnih pravic končnih odjemalcev. V Sloveniji je bilo do danes priklopljenih preko 3.100 sončnih elektrarn, v načrtu pa jih je v tem trenutku še preko 2.000. Ministrstvo na tem področju načrtuje dodatne programe za spodbujanje samooskrbe, predvsem pa si želijo odprte dialoga z vsemi deležniki.

V drugem delu konference je Iztok Gornjak iz Borzena podrobneje spregovoril o podpornih shemi za obnovljive vire energije ter izpostavil, da je bilo v zadnjih desetih letih izplačanih okoli 1,17 mrd. EUR podpor, večinoma za proizvodnjo energije iz sončnih elektrarn.

Župan Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj je povedal, da se je MOK prioritetno lotila projektov s področja energetske učinkovitosti, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in povečanja obnovljivih virov energije. Pridobili so nepovratna sredstva, lotili pa tudi javno-zasebnih partnerstev. Tako so v preteklosti že zaključili z energetsko prenovo številnih stavb v svoji lasti. V bližnji prihodnosti pa se bodo lotili še zamenjave 130 vozil za električna skupaj z javnimi zavodi in podjetji, postavili naj bi sončne elektrarne in shranjevalnik električne energije. Ključ za uspeh je dobra ekipa, znanje in povezovanje. Dr. Boštjan Ferk z Inštituta za javno-zasebno partnerstvo je izpostavil projekt Kranja na področju električne mobilnosti, ki vključuje tri stebre: zamenjavo obstoječih vozila za električna, postavitev fotovoltaike na javnih stavbah in vzpostavitev javne infrastrukture za polnitev električnih vozil. »Vsaka sprememba pomeni spremembo navad, kar je običajno največji izziv v lokalnih skupnostih«, je še izpostavil dr. Ferk.

Na omizju o samooskrbi in lokalnih priložnostih sta Gregor Novak, direktor SunContracta in Darko Jojić, izkušen produktni vodja na področju energetskih storitev v skupini GEN-I zaključila, da je smiselno zasledovati zmagovalno »win-win« kombinacijo pri vseh deležnikih: finančne in druge koristi lahko z izgradnjo obnovljivih virov ter samooskrbo pridobi občina, investitor, občani ter okolje in narava.

Letošnja konferenca se je zaključila s slavnostno podelitvijo nagrad zmagovalcema Borzenovega natečaja za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energetike. Zmagovalka natečaja je Anja Dolšak s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, za magistrsko delo z naslovom Presoja vidikov energijske prenove v smeri zdrave in okolju prijazne gradnje na primeru večstanovanjske stavbe. Posebno priznanje pa si je prislužil Žan Pirc s Fakultete za strojništvo za magistrsko delo, Primerjalna analiza solarnih hladilnih sistemov.

Utrinke že najdete na spletni strani, v kratkem pa bodo za vse zainteresirane na voljo tudi video posnetki govorcev.

Post a Comment