• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Bilančni shemi na današnji dan štejemo 45 bilančnih skupin in 16 bilančnih podskupin

  • 1.10.2012 0:00:00
V bilančni shemi na današnji dan štejemo 45 bilančnih skupin in 16 bilančnih podskupin. Novo pridruženi članici sta družbi A2A Trading S.r.l. kot bilančna skupina ter družba Virtuse Wealth Management, a.s., kot bilančna podskupina v bilančni skupini Virtuse Energija d.o.o. Družba Rudnap Energy GmbH pa je opravila prehod iz odgovornega bilančne podskupine v bilančni skupini Rudnap Energy Limited v samostojno bilančno skupino.

Post a Comment