• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Poslovanje družbe v letu 2020

Leto 2020 je bilo posebno leto, ki ga je na vseh podočjih močno zaznamovala epidemija korona virusa. Na Borzenu smo v tem obdobju zagotovljali neprekinjeno poslovanje na vseh nivojih družbe, s tem pa nemoteno izvajanje gospodarske javne službe in nemoteno delovanje trga z elektriko. Poleg tega smo za naše poslovne partnerje in uporabnike pripravili vrsto prilagoditev in poenostavitev postopkov, zlasti na račun še močnejše digitalizacije.

Poslovno leto smo zaključili z 1,13 mio EUR dobička, pri tem pa beležimo zmanjšanje količin prijavljene elektrike v zaprtih pogodbah, ki je sicer znašalo 82,2 TWh. Prav tako je v zadnjih letih opazen trend znižanja števila evidentiranih zaprtih pogodb na trgu v Sloveniji. Razlogi so raznoliki in povezani z razvojem trga, zagotovo pa je pri tem pomembno zmanjševanje števila subjektov, ki poslujejo na slovenskem trgu z elektriko, slednje se je namreč od leta 2017 zmanjšalo za skoraj dvajset odstotkov. Pomemben dejavnik pa je tudi spajanje na znotraj dnevnem trgu, ki je omogočilo implicitno dodeljevanje fizičnih znotraj dnevnih čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski in slovensko-hrvaški meji. V okviru podporne sheme enot, ki proizvajajo zeleno energijo je bilo izplačanih 124,7 mio EUR podpor, proizvedenih pa 962,2 GWh električne energije, kar predstavlja okoli deset odstotkov instaliranih zmogljivosti v naši državi. V okviru informiranja in ozaveščanja o trajnostni energija smo izvedli vrsto projektov, med drugim serijo dogodkov o upravljanju z energijo, namenjenih javnemu sektorju, postavitev še enega energetsko obarvanega igrišča, tokrat v občini Koper, ter izidu zbirke stripov o trajnostni energiji.

Vabljeni, da si podrobnejše informacije o poslovanju družbe v letu 2020 preberete v Letnem poročilu družbe Borzen za leto 2020.

 

Post a Comment