• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Prvi meseci leta hidrološko nad dolgoletnim povprečjem

Proizvodnja elektrarn je v veliki meri odvisna tudi od vremenskih pogojev kar dokazujejo podatki proizvodnje po posameznih tipih naprav.  Povprečna temperatura v začetnih mesecih letošnjega leta je nekoliko nad dolgoletnim povprečjem; bilo je tudi nekoliko več padavin v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, ter izrazito več sončnega obsevanja (indeks 1,233) – vendar vseeno precej manj kot v prvem trimesečju 2020.  Posledično je proizvodnja hidroelektrarn, ki so vključene v podporno shemo v prvih 4 mesecih leta 2021 kar za 25 % večja kot v enakem obdobju lanskega leta – ni pa dosegla rekordnih vrednosti iz obdobij 2015-2018.  Sončne elektrarne so v prvih 4 mesecih proizvedle za ca. 20 odstotkov manj električne energije kot v enakem obdobju leta 2020, medtem ko je proizvodnja SPTE naprav na fosilna goriva, ki je poleg sončnega vira drugi najbolj pogost v podporni shemi, manjša za 4 % glede na enako obdobje lanskega leta.

Post a Comment