• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Ob 20-letnici delovanja slovenski operater trga z elektriko predstavlja nov spletni portal

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, v teh dneh obeležuje 20 let delovanja. Pred dvema desetletjema smo zavezani trgu ter njegovim deležnikom polagali temelje za liberaliziran in enotni trg z elektriko. Danes ključne dejavnosti operaterja trga zagotavljajo in omogočajo stabilno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema in transparentno delovanje trga z elektriko, poleg tega pa podpirajo prehod v nizkoogljično družbo.

Prav z namenom zagotavljanja transparentnosti na eni strani ter še naprednejše storitve za deležnike trga z elektriko, smo zasnovali nov spletni portal operaterja trga. Zainteresirani širši javnosti omogoča pregled celovitih podatkov slovenskega elektroenergetskega trga, kar zajema cene odstopanj, količine in stroške izravnave, preostali diagram odjema, količnike izgub na distribucijskih območjih, podatke izravnalnega trga, pregled članov bilančne sheme in drugi. Za člane slovenske bilančne sheme, ki jo sestavljajo vsi subjekti, ki aktivno poslujejo na trgu z elektriko, pa portal omogoča še enostavnejšo, kakovostnejšo, hitrejšo ter tudi varnejšo izmenjavo in pregled relevantnih podatkov in informacij.

Ste vedeli?
Uradno odprtje trga z elektriko v Sloveniji se je zgodilo 15. aprila 2001, konec tega leta pa je trgovanje steklo na elektronski platformi – pred tem je trgovanje namreč potekalo preko tržnih srečanj, ko so se udeleženci trga v sejni sobi zbrali enkrat tedensko. Poleg tega je Borzen v tistem obdobju evidentiral pogodbe o članstvu v bilančni shemi ter odprte in zaprte pogodbe sklenjenih poslov na slovenskem trgu z elektriko. Konec leta 2001 je bilo na organiziranem trgu 12 članov, danes jih denimo na slovenski borzi z elektriko beležimo 35, v bilančni shemi 62, na izravnalnem trgu pa 31 članov.

Borzen = borza
Kot izhaja že iz imena (Borzen = borza), sta vzpostavitev in zagon Borzena pomenila tudi ustanovitev prve slovenske borze z elektriko. Leta 2008 je to vlogo prevzelo naše takratno hčerinsko podjetje BSP, kjer imamo danes 50-odstotni delež, še vedno pa izvajamo obračun in finančno poravnavo borznih poslov. Na borzi se je v letu 2002 trgovalo s približno 7 odstotki vse v Sloveniji porabljene električne energije, danes je ta odstotek okoli 70.

Borzen je z leti razvijal in nadgrajeval svoje storitve
Dejavnost, v začetnem obdobju organizatorja trga, danes poimenovan operater trga, se je skozi leta nadgrajevala in krepila z izvajanjem bilančnega obračuna ter izvajanjem izravnalnega trga z elektriko. Ves čas smo bili z izvajanjem raznovrstnih izobraževanj aktivni pri prenosu znanj. V letu 2015 smo kot pooblaščeni izvajalec pričeli z nudenjem storitve poročanja podatkov o veleprodajnih poslih skladno z REMIT uredbo, v zadnjih letih pa sodelujemo pri različnih mednarodnih projektih ter prenašamo izkušnje vzpostavljanja trga zlasti v države južne in vzhodne Evrope.

Že kmalu smo se zavedeli pomena obnovljivih virov energije in tako smo 2004 vzpostavili borzo z lesno biomaso, tri leta zatem pa pričeli z upravljanjem nacionalnega registra potrdil o izvoru. V letu 2009 smo začeli z izvajanjem aktivnosti centra za podpore OVE in SPTE, pet let zatem pa smo ustanovili blagovno znamko Trajnostna energija, v okviru katere izvajamo informiranje in ozaveščanje o OVE in URE.

V prihodnje
Borzen kot izvajalec ključne gospodarske javne službe operaterja trga z elektriko je in bo ključni akter pri demokratizaciji in zelenem prehodu ter digitalni transformaciji energetike, s tem pa zasleduje tudi zeleno strategijo naše države in Evropske unije.

Hvala vsem, ki ste, in tistim ki še soustvarjate zgodbo Borzena.

Vas zanima več? Berite dalje.  

 

 Borzen 20 let

Post a Comment