• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Objavljeni podatki o tržni vrednosti elektrike iz podporne sheme v letu 2020

Borzen v vlogi Centra za podpore po vzoru nekaterih tujih sistemov subvencij za obnovljive vire izračunava ocenjeno »tržno vrednost« elektrike proizvedene v podporni shemi. Na podlagi podatkov o urni realizaciji proizvodnje ter tržnih cen na slovenski energetski borzi so bile dodane ocene o tržni vrednosti elektrike za leto 2020 za posamezno tehnologijo proizvodnje.

Skladno z nižjo ravnjo cen elektrike na trgu za dan vnaprej na slovenski energetski borzi v letu 2020 je tudi ocenjena vrednost elektrike nižja v primerjavi s predhodnimi leti. Ocenjena tržna vrednost proizvedene elektrike v podporni shemi v letu 2020 je tako za bioplinske elektrarne dosegla 37,40 EUR/MWh, za male hidroelektrarne 37,97 EUR/MWh, za SPTE enote 40,34 EUR/MWh ter za sončne elektrarne 34,01 EUR/MWh. Pri tem je bila povprečna urna cena na slovenski borzi električne energije BSP 37,55 EUR/MWh. Prvič se je zgodilo, da je ocenjena tržna cena elektrike proizvedene v sončnih elektrarnah nižja od povprečne letne urne cene. To je posledica zelo nizke ravni cen ravno mesecih najvišje proizvodnje iz sončnih elektrarn. Podrobnosti so dostopne na povezavi.

Post a Comment