• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Znani rezultati raziskave o energetski učinkovitosti v javnem in storitvenem sektorju

Ekološko ozaveščenih se na podlagi rezultatov Raziskave o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije 2020 za javni in storitveni sektor (REUS JSS), počuti kar 93 odstotkov organizacij v Sloveniji. O tem, kako bi energijo uporabili še bolj učinkovito, pa jih razmišlja slabe tri četrtine.  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, vam kot glavni sofinancer omenjene raziskave brezplačno predstavlja rezultate vseslovenske raziskave javnega in storitvenega sektorja s področij:

  • Odnos do rabe energije in okolja;
  • Stanje stavb, ogrevanje, prezračevanje;
  • Električne naprave;
  • Mobilnost.

Vabljeni k ogledu povzetka raziskave.

Borzen v sklopu izvajanja gospodarske javne službe s svojo blagovno znamko Trajnostna energija izvaja raznovrstne programe na področju informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije, kjer si lahko ogledate tudi rezultate preteklih raziskav ter vrsto drugih zanimivih informacij in nasvetov.

 

 

Post a Comment