• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Povabilo k sodelovanju pri energetsko obarvanem otroškem igrišču

Družba Borzen želi skupaj z eno izmed slovenskih občin vstopiti v družbeno odgovoren projekt energetsko obarvano otroško igrišče.

Borzen zagotovi finančna sredstva za postavitev in nakup energetsko obarvanih igral, občina pa zagotovi ustrezno zemljišče in vzdrževanje igrišča za vsaj naslednjih 5 let.

O energetsko obarvanem igrišču:

Gre za postavitev izbranih energetsko obarvanih igral na javnih, pogosto obiskovanih površinah v izbrani občini. Igrala bodo konceptualno zasnovana tako, da se bodo uporabniki spoznali s proizvodnjo elektrike oziroma pretvorbo energije, s poudarkom na dejstvu, da nam elektrika oziroma energija ni dana sama po sebi, temveč je za njeno proizvodnjo potrebno nekaj storiti in jih istočasno usmerili v njeno učinkovito izrabo. Poleg igral bo postavljena ustrezna informativna tabla, ki bo podkrepila ozaveščanje o trajnostni energiji oziroma o energetskih procesih in pretvorbi energije in kjer bodo igrala podrobneje opisana.

Namen:

Borzen kot eno izmed obveznosti gospodarske javne službe operaterja trga z elektriko izvaja tudi aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije pod lastno blagovno znamko Trajnostna energija. Z igriščem bodo prebivalci izbrane občine, zlasti otroci, na inovativen način informirani o energiji in učinkovitem ravnanju z njo.

Iščemo občine, ki lahko:

  •         do meseca junija 2021 zagotovijo primerno zemljišče z ustrezno namembnostjo (in poskrbijo za vsa dovoljenja za umestitev igrišča v prostor);
  •         priskrbijo urejeno zemljišče v urbanem predelu občine s čim višjo frekvenco obiskovalcev in urejenim dostopom.

Vse zainteresirane občine se lahko odzovejo na to povabilo:

  •         preko e-pošte info@trajnostnaenergija.si najkasneje do 1. aprila 2021;
  •         z obvezno prilogo, ki obsega opis in fotografije zemljišča za postavitev igral.

Reference:

Družba Borzen je skupaj s partnerji že postavila dve energetsko obarvani igrišči in sicer v Mestni občini Maribor in Mestni občini Koper. Več informacij.

Post a Comment