• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Splošne in osnovnošolske knjižnice bogatejše za zbirko stripov na temo trajnostne energije

Mladi bodo z znanjem iz zbirke stripov na temo trajnostne energije “Figa ME briga: Stripi za večkratno uporabo”, ki so jo v teh dneh brezplačno prejele vse splošne in osnovnošolske knjižnice v državi, lahko soustvarjali trajnostno prihodnost. Knjigo je v sodelovanju s slovenskimi striparji pripravil in izdal Borzen, slovenski operater trga z elektriko in sicer kot eno izmed aktivnosti, s katerimi informira in spodbuja k večji energetski učinkovitosti ter rabi obnovljivih virov energije.

Z namenom spodbujanja okolju prijaznejšega ravnanja in rabe zelenih virov energije je Borzen z izbranimi slovenskimi striparji pripravil zbirko stripov, poimenovanih FIGA ME BRIGA: Stripi za večkratno uporabo. Povedni naslov namiguje na to, da je Borzenu in vsem ustvarjalcem knjige mar. Mar za to, kar je dobro za naš planet in prihodnje generacije ter k razmisleku o tem spodbuja tudi bralce. Knjiga na zabaven in poučen način opominja o vplivu naših dejanj na okolje in vsa živa bitja. Istočasno pa je tudi orodje, ki z informacijami opolnomoči bralca k sprejemanju boljših odločitev za lepši svet.

Pri tem na Borzenu izpostavljajo: »Ker vsakdo izmed nas upravlja z energijo, ima tudi odgovornost premišljenega upravljanja z njo. S stripi želimo mlade ozavestiti o tem, istočasno pa jim dati tudi nekaj znanja, torej moč za sprejemanje pravih odločitev v povezavi z energijo. Vsi lahko pomagamo okolju ter vsem živim bitjem že z majhnimi, vsakodnevnimi dejanji, saj prav vsako izmed njih šteje.«

Zbirka stripov, ki bo zagotovo dobrodošel vir znanja in zabave za mlade bralce, je bila brezplačno razdeljena vsem splošnim in osnovnošolskim knjižnicam po državi in bo v kratkem na knjižnih policah, vsem zainteresiranim pa je na voljo tudi za ogled in prenos na portalu Trajnostna energija.

 Strip o trajnostni energiji Figa me briga

Post a Comment