• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Projekt PAKT: agregacijsko trgovalne platforma za namen upravljanje s prožnostjo

Borzen, je v projektu Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju (v nadaljevanju: PAKT), ki ga sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sodelovanju s partnerji vzpostavil demonstracijsko agregacijsko trgovalno platformo, preko katere se lahko povezujejo na eni strani ponudniki prožnosti v obliki prilagodljivega odjema ter na drugi strani udeleženci trga, ki to prožnost potrebujejo, na primer distribucijski in sistemski operater, pa tudi drugi udeleženci trga, ki bi lahko razpoložljivo prožnost izkoristili za izravnavo svojega portfelja z namenom zmanjšanja odstopanj od tržnih planov.

Agregacijsko trgovalna platforma razvita v projektu PAKT je eno od šestih pilotno demonstracijskih okolij, ki so se vzpostavila pri partnerjih in drugih podjetjih sodelujočih v projektu. V projekt so bila poleg Borzena kot partnerji vključena tudi naslednja podjetja: A1, Elpros, Geodetski zavod Celje, Igea, Inea, Iskraemeco, Metronik, Seltron, Semantika in Sipronika.

Platforma omogoča oddajanje ponudb za aktivacijo razpoložljivih zmogljivosti prožnosti, kjer se z upravljanjem odjema oziroma proizvodnje ponuja možnost dobave energije za zmanjšanje ali povečanja odjema oziroma proizvodnje z namenom izravnave odstopanj v sistemu. Platforma omogoča oddajanje ponudb s cenami in količinami za vnaprej določeno časovno okno. Platforma z algoritmom za izračun cene preverja medsebojno ustreznost ponudb.

Platforma poleg omenjenega oddajanja ponudb in njihovega uparjanja omogoča tudi povezovanje merilnih naprav ter posredovanje meritev, ki se jih lahko nato uporablja pri drugih procesih, kot je uporaba napovedovalnih modelov za predvidevanje razpoložljivosti prožnosti. Platforma omogoča tudi uporabo geografske lokacije naprav in s pomočjo tega medsebojno uparjanje ponudb glede na lokacijo zmogljivosti prožnosti ter lokacijo potreb na strani operaterjev omrežij. Ključni namen vključitve prostorske komponente je vzpostavitev procesov povezave ali celo integracije geo-lokacije v naprave in sisteme s ciljem zagotavljanja čim večje povezljivosti z drugimi deležniki.

Post a Comment