• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Z januarjem spremembe v bilančni shemi

S 1. januarjem 2021 v bilančni shemi prihaja do nekaterih sprememb: 

  • Bilančna podskupina E 3, d.o.o. je s 01.01.2021 prešla iz bilančne skupine HSE d.o.o. v bilančno skupino PETROL d.d., Ljubljana.
  • Bilančna podskupina Borzen, d.o.o. - Center za podpore (Eko skupina) je s 01.01.2021 prešla iz bilančne skupine HEP d.d. v bilančno skupino GEN-I, d.o.o.

Na dan 31.12.2020 je bilo skupaj registriranih 62 članov, od tega 43 bilančnih skupin 19 bilančnih podskupin. V primerjavi s predhodnim letom se je članstvo zmanjšalo za 8 članov.

Seznam vseh bilančnih skupin in podskupin je dostopen na povezavi.

Post a Comment