• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Podporna shema v obdobju januar - april

  • 19.6.2020 11:39:06

V prvih 4 mesecih leta 2020 je bilo v okviru sheme OVE/SPTE izplačano za 44,7 mio EUR brez DDV, kar je za 1,4 % več kot v enakem obdobju leta 2019, ob tem so naprave v shemi proizvedle za 447 GWh, kar je za 2,2 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Primerjava deležev proizvodnih virov v obdobju januar – april v letih 2019 – 2020 ne prikazuje bistvenih razlik, saj je proizvodnja v obeh letih praktično poravnana – SPTE enote v tem obdobju dosežejo ca. 45 % proizvodnje, sončne elektrarne ca. 23 %, sledijo elektrarne na lesno biomaso s 15 %, ter hidroelektrarne in bioplinske s cca. 8 % deležem proizvodnje. Tovrstni podatki so na voljo na naši spletni strani v obdobnih poročilih.

Post a Comment