• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Oddaja vlog za vse upravičence do znižanega prispevka OVE in SPTE do 7. junija

  • 20.5.2020 14:24:09

14. maja je bil v Uradnem listu RS, št. 68, objavljen Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).  S tem odlokom se na območju Republike Slovenije prekliče epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. maja 2020.

Glede na navedeno, se rok za oddajo vloge za uveljavitev pravice do podaljšanja uvrstitve na seznam upravičencev do znižanega prispevka skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 podaljša tako, da se rok izteče z dnem 7. 6. 2020.  Če z iztekom roka za uveljavitev pravice preneha istovrstna pravica, se šteje, da je prenehala z iztekom roka iz prejšnjega stavka.

Post a Comment