• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Vložitev vlog do znižanega prispevka OVE in SPTE

  • 1.5.2020 9:26:14

Skladno z Zakonom o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19) lahko upravičenci do znižanega prispevka OVE in SPTE vložijo vloge po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.

Center za podpore lahko vroči odločbe, sklepe ali druge dokumente v elektronski predal od naslovnika, pri čemer bo v tem primeru zahteval potrditev prejema odločbe, sklepa ali drugega dokumenta.

Za elektronski predal se šteje elektronski naslov, ki ga je oseba sama navedla v vlogi, ali elektronski naslov, s katerega je poslala vlogo, ne glede na to, ali ustreza varnostnim in tehničnim zahtevam, ki jih mora izpolnjevati varni elektronski predal po 86. členu Zakona o splošnem upravnem postopku.

Vročitev v elektronski predal bo opravljena, v kolikor bo upravičenec do znižanega prispevka soglašal s takšnim načinom vročanja.

 

Dodatno opozorilo:

Osebno vročanje odločb se v času ukrepov skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 ter Zakonom o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19) izvaja elektronsko, ob pridobitvi predhodnega soglasja upravičenca do znižanega prispevka, oz. v kolikor takšnega soglasja ni se vročitev opravi na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.

Vročitev velja za opravljeno tretji delovni dan od dneva odpreme, če se vroča v tujino v fizični obliki pa deseti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje. V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, prejem in dan prejema dokazuje center za podpore. Center za podpore lahko po telefonu, po elektronski poti ali na drug način preveri, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel in kdaj ga je prejel.

V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, ker ni dokazov o vročitvi, se opravi ponovna vročitev.

Post a Comment