• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Sprememba pri posredovanju podatkov za bilančni obračun pri prehodu iz poletnega na zimski čas in obratno

  • 23.4.2020 14:38:31

Borzen, d.o.o. je skladno s petim odstavkom 78. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18 in 62/19; v nadaljevanju Pravila za delovanje trga z elektriko) sprejel odločitev, da se pri posredovanju podatkov s strani elektrooperaterjev za podatke za bilančni obračun za mesec oktober 2020 začne uporabljati sistem 25 obračunskih intervalov na dan prehoda ure iz poletnega na zimski čas oziroma 23 obračunskih intervalov na dan prehoda ure iz zimskega na poletni čas.

Trenutno poteka posredovanje podatkov na način, da se na dan prehoda ure iz zimskega na poletni čas za neobstoječi tretji obračunski interval uporabijo vrednosti 0 MWh. Na dan prehoda ure iz poletnega na zimski čas se kot tretji obračunski interval štejejo skupne obračunske vrednosti tretjega in podvojenega tretjega obračunskega intervala. Zaradi začetka uporabe novega informacijskega sistema pri operaterju trga se bo nadgradili tudi način obravnave obračunskih intervalov pri prehodu iz poletnega na zimski čas in obratno.

Skladno s četrtim odstavkom 90. člena Pravil za delovanje trga z elektriko se bo sprememba odrazila tudi pri pravilih določanja indeksa cene elektrike SIPXobri. Za izračun slednjega se bo prav tako uvedel sistem 23 obračunskih intervalov na dan prehoda ure iz zimskega na poletni čas oziroma 25 obračunskih intervalov na dan prehoda ure iz poletnega na zimski čas.

Zaradi obravnavanih sprememb se bodo dopolnila tudi poročila bilančnega obračuna, ki jih prejemajo udeleženci trga v okviru izvajanja bilančnega obračuna, tako da bo v preglednicah uporabljen sistem 23 oziroma 25 obračunskih intervalov na dan prehoda iz zimskega na poletni čas in obratno.

Post a Comment