• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Nadzorni svet družbe Borzen se v času epidemije delno odpoveduje svojim prejemkom

  • 10.4.2020 13:27:00

V časih, ko pandemija v povezavi s COVID-19 kroji življenja mnogih posameznikov in podjetij ter pušča močan pečat na gospodarstvo, so se nadzorniki družbe Borzen odločili, da se odzovejo na dano situacijo in se odpovedo delu prejemkov za svoje delo.

Konec meseca marca je Slovenski državni holding s tem v povezavi izdal priporočilo, v katerem poziva nadzornike  naj se odpovedo 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in sicer za čas od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana. Dva od treh članov-ic nadzornega sveta Borzena sta tako podala izjavo, s katero se odpovedujeta 30 % prejemkom iz naslova delovanja v nadzornem svetu v času epidemije, skladno s priporočilom SDH.

Post a Comment