• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Podporna shema za proizvodnjo elektrike iz OVE in SPTE v letu 2019

  • 27.3.2020 10:28:15

V podporni shemi je bilo konec leta 2019 3.858 elektrarn s skupno nazivno močjo 417 MW, kar predstavlja približno 12 odstotkov instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji.

Proizvodnja elektrike v letu 2019 dosega približno povprečno raven let 2018 in 2017, medtem ko izplačila variirajo tako glede na zunanje vplive na posamezne proizvodne vire, predvsem vreme, kot tudi spremembo referenčne tržne cene, ki neposredno vpliva na višino obratovalne podpore. Iz primerjave izplačil in proizvedene električne energije v podporni shemi izhaja, da je bila proizvodnja električne energije v letu 2019 za odstotek višja glede na proizvodnjo v letu 2018, ob tem pa je bilo za 9 odstotkov manj izplačil. V letu 2019 je bilo izplačanih 123 mio EUR podpor, pri čemer je povprečna podpora znašala 129,83 EUR/MWh.

Proizvodnja enot v podporni shemi v preteklem letu je predstavljala 947,5 GWH. Količinsko predstavlja proizvodnja, ki je deležna ene od oblik podpor, slabih 7 odstotkov slovenske letne porabe. V zadnjih letih se je ta delež zaradi rasti porabe in stagnacije proizvodnje v shemi nekoliko znižal.

Več informacij najdete v Obdobnem poročilu za leto 2019.

 

Post a Comment