• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Podporna shema v prvih devetih mesecih leta 2019

  • 22.11.2019 3:04:00

Konec septembra je podporna shema obsegala 3.867 enot s skupno nazivno močjo 414 MW. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je bilo izplačano za 96,6 mio EUR podpor, kar je približno 7,9 odstotkov manj kot v istem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 1 odstotek več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v prvih devetih mesecih letošnjega leta znaša 138,9 EUR/MWh, kar je nižje od povprečne izplačane podpore v enakem obdobju leta 2018 (152,03 EUR/MWh) – vzrok je predvsem posledica nižjih višin obratovalne podpore v letu 2019 glede na 2018 (obratovalna podpora je odvisna od referenčne tržne cene, ki se je za leto 2019 zvišala na 64,01 EUR/MWh, v letu 2018 pa je znašala 42,30 EUR/MWh). Več informacij najdete v obdobnem poročilu.

Post a Comment