• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Objava informacije

  • 25.11.2019 13:55:01

Borzen, v sodelovanju z BSP, svoje večletne izkušnje in strokovno znanje s področja energetskih trgov deli tudi v okviru EU4Energy iniciative pod okriljem Sekretariata Energetske skupnosti, kjer trenutno v Moldaviji nudi tehnično pomoč pri vzpostavitvi trga z električno energijo. V sklopu projekta se izvaja svetovanje in izobraževanje o delovanju trga z električno energijo in izboljšanja razumevanja zakonodaje ter veljavnih postopkov na trgu z električno energijo, ki delujejo v okviru evropskega pravnega reda. Poglavitni cilj projekta je prispevati k oblikovanju odprtega trga z električno energijo v Moldaviji v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Energetske skupnosti.

19. in 20. novembra je v moldavskem glavnem mestu Kišinjev potekala prva  dvodnevna delavnica, katere osnovni cilj je bilo posredovanje znanj lokalnim deležnikom trga z elektriko v zvezi z vzpostavitvijo odprtega trga z električno energijo v Moldaviji.

Post a Comment