• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Letno poročilo družbe Borzen za leto 2018

  • 13.9.2019 14:18:59

Objavljamo Letno poročilo družbe za leto 2018. Ključni poudarki:

  • Dobiček: 1,37 mio EUR.

  • Evidentiranih nekaj manj kot 110.000 zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi v skupni količini 8,1 TWh.

  • Slovenija je bila v letu 2018 neto uvoznik električne energije, uvoz pa je predstavljal 16,4 odstotka slovenske porabe elektrike.

  • V podporni shemi za okolju prijazno proizvodnjo elektrike nekaj manj kot 3.600 enot, ki predstavljajo okoli 15 odstotkov instaliranih zmogljivosti v državi.

  • Izplačanih za nekaj več kot 135 mio EUR podpor za proizvodnjo iz OVE in SPTE, kar je pokrilo slabih 7 odstotkov slovenske letne porabe električne energije.

  • Izpeljanih nekaj projektov prenosa znanj na področje Gruzije, Ukrajine in Makedonije.

  • Izvedene aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja pod našo blagovno znamko Trajnostna energija (risanke Lepši svet tudi nagrajene).

  • Pridobili smo certifikat ISO 27001 na področju informacijske varnosti.

Več informacij pa v Letnem poročilu družbe.

Post a Comment