• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Podporna shema OVE in SPTE v prvi polovici leta 2019

  • 31.7.2019 12:11:34

Konec junija je podporna shema obsegala 3864 enot s skupno nazivno močjo 414 MW. V prvih šestih mesecih leta je bilo izplačano za 65,6 mio EUR podpor, kar je približno 5,5 odstotkov manj kot v prvih šestih mesecih leta 2018, ob tem pa je bilo proizvedene za 3,8 odstotka več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v prvih šestih mesecih letošnjega leta znaša 129 EUR/MWh, kar je nižje od povprečne izplačane podpore v enakem obdobju leta 2018 (141,8 EUR/MWh) – vzrok je predvsem posledica nižjih višin obratovalne podpore v letu 2019 glede na 2018 (obratovalna podpora je odvisna od referenčne tržne cene, ki se je za leto 2019 zvišala na 64,01 EUR/MWh; v letu 2018 je znašala 42,30 EUR/MWh).

Več informacij najdete v Obdobnem poročilu.

Post a Comment