• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Z novim letom spremembe članstva v bilančni shemi

  • 1.1.2019 0:23:00

S 1. januarjem 2019 je v bilančni shemi prišlo do nekaterih sprememb. Družba Borzen, d.o.o. - Center za podpore (Eko skupina) je s tem datumom ohranila status v bilančni shemi in sicer kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HEP d.d. Družba TALUM d.d. Kidričevo je ponovno vključena v bilančno shemo kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HSE d.o.o., družba LOGO ENERGIJA d.o.o. ohranja članstvo kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini Europe Energy S.p.A., družba SODO d.o.o. je vključena v shemo kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni podskupini ECE d.o.o., ki je v bilančni skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., družba ADRIAPLIN d.o.o. ohranja članstvo kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o. , prav tako pa tudi družba Mercator, d.d. ohranja članstvo v bilančni shemi kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini GEN-I, d.o.o.

Seznam vseh bilančnih skupin in podskupin je dostopen na povezavi.

Post a Comment