• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Podporna shema v prvih treh mesecih leta 2018

  • 6.6.2018 13:52:17

Na dan 31. marec 2018 je podporna shema OVe in SPTE obsegala 3.877 enot s skupno nazivno močjo 414 MW. Omeniti velja, da je bilo v prvih treh mesecih leta 2018 izplačano za 30,1 mio EUR podpor, kar je 18 odstotkov manj kot v prvih treh mesecih leta 2017, ob tem pa je bilo proizvedene za 8 odstotkov manj električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v prvih treh mesecih letošnjega leta znaša 120,5 EUR/MWh, kar je pričakovano nižje od povprečne izplačane podpore v enakem obdobju leta 2017 – vzrok je predvsem posledica vremenskih razmer (sončne elektrarne, katerih proizvodnja je relativno dražja, so proizvajale manj elektrike kot v letu 2017). Podrobnejše informacije so na voljo v obdobnem poročilu.

Post a Comment