• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Podporna shema v letu 2017

  • 28.3.2018 9:17:00

Na dan 31.12.2017 je podporna shema obsegala 3.864 enot s skupno nazivno močjo 412 MW.

Proizvodnja in izplačila iz naslova podporne sheme so se v letu 2017 spustila celo pod raven iz leta 2015, kar je predvsem posledica prenehanja prejemanja podpore za nekatere večje enote. Intenziteta padca proizvodnje in izplačil pa je v večji meri odvisna od vremenskih razmer in leto 2017 je bilo glede 2016 mnogo manj hidrološko ugodno in v povprečju bolj obsevano s soncem, posledično je bil na podporno shemo močnejši vpliv sončnih elektrarn, ki so relativno dražji vir. Iz primerjave izplačil in proizvedene električne energije v podporni shemi izhaja, da je bila proizvodnja električne energije v letu 2017 za 6 odstotka manjša glede na proizvodnjo v letu 2016, ob tem je bilo za 2 odstotkov manj izplačil.

Po deležu proizvedene električne energije izstopajo SPTE enote na fosilno gorivo (31 odstotkov) in sončne elektrarne (29 odstotkov). Slednje so prejele tudi slabo polovico (49 odstotkov) vseh izplačil v letu 2017. Omeniti velja tudi povprečno izračunano podporo v EUR/MWh, ki pri sončnih elektrarnah v letu 2017 znaša 254,17 EUR/MWh, medtem ko je povprečna višina podpore denimo pri hidroelektrarnah precej nižja in znaša 62 EUR/MWh.

 

Podrobnejše informacije so na voljo na povezavi.

 

Post a Comment