• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Objavljen tretji javni poziv Agencije za energijo za vstop v podporno shemo

  • 28.2.2018 14:08:27

Agencija za energijo je objavila že tretji javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Prijava projektov proizvodnih naprav na ta javni poziv je možna do 10. aprila 2018. Skupna višina razpoložljivih sredstev znaša 10 milijonov evrov, razdeljena pa bodo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka.

Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave na obnovljive vire energije ter iz soproizvodnje z visokim izkoristkom, za v katerih proizvedeno elektriko bodo proizvajalci upravičeni do pridobitve podpore.

Celotno besedilo javnega poziva s prijavno dokumentacijo je objavljeno na spletni strani Agencije za energijo www.agen-rs.si/poziv2018.

Post a Comment