• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

11

Nova korporativna brošura

posted on

"Začetki Borzena segajo v leto 2001, ko smo zavezani trgu in njegovim deležnikom polagali temelje za liberaliziran in enotni trg z elektriko, vključno z vzpostavitvijo borze z elektriko. Razvijali smo vedno nove produkte in storitve ter jih ponujali trgu.

Danes glavne dejavnosti Borzena izhajajo iz izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe operaterja trga z elektriko,  kot jih določa Energetski zakon. Obsegajo aktivnosti na področju operaterja trga, centra za podpore ter informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije."

Več lahko preberete v naši novi publikaciji na povezavi.

Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (297) | Return

Post a Comment