• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Objavljamo Poziv za sodelovanje pri energetski prenovi hiš in stanovanj

Ob nedavnem svetovnem dnevu varčevanja z energijo, v duhu spodbujanja energetske učinkovitosti, Borzen objavlja poziv za sodelovanje pri energetski prenovi hiš in stanovanj – Izbor stavb za prikaz demonstracijskih obnov ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Vse fizične ali pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v Sloveniji in ki nameravajo najkasneje do 30. Septembra 2016 izvesti energetsko prenovo stavbe vabimo, da se odzovete na Poziv.

Prijave na se zbirajo do 11. aprila 2016, vse informacije o pogojih sodelovanja, prijavi ter kriterijih za izbiro pa so dostopne na povezavi.

Namen Borzena je spodbujati zavedanje o pomenu učinkovite rabe energije, kar je tudi poslanstvo blagovne znamke Trajnostna energija, v okviru katere Borzen objavlja Poziv. Zbrani podatki o prihrankih energije bodo podlaga za pripravo interaktivnih vsebin, ki bodo do konca leta predstavljene širši javnosti, istočasno pa želimo s tem Pozivom spodbuditi k dejanskim investicijam na področju učinkovite rabe energije. S Pozivom za energetsko prenovo stavb Borzen nadaljuje serijo v nizu različnih aktivnosti informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije. Stičišče podajanja teh informacij ostaja prenovljeni spletni portal www.trajnostnaenergija.si.

Dodatne informacije na volji tudi v Sporočilu za javnost

Post a Comment