• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Leto 2016 prineslo nekaj sprememb v bilančni shemi

S 1. januarjem 2016 so se v bilančni shemi operaterja trga zgodile naslednje spremembe:

  • Bilančna skupina Borzen, d.o.o. – Center za podpore (Eko skupina) je spremenila status v bilančni shemi. Borzen, d.o.o. – Center za podpore (Eko skupina) ima sedaj status odgovornega bilančne podskupine v bilančni skupini družbe GEN-I d.o.o.
  • Bilančna podskupina PETROL ENERGETIKA d.o.o. skupaj s svojimi podskupinami (ACRONI d.o.o., in ZDS JESENICE) prehaja iz bilančne skupine HSE d.o.o. v bilančno skupino GEN-I d.o.o.
  • Bilančna podskupina GORENJSKE ELEKTRARNE, d.o.o. prehaja iz bilančne skupine GEN-I d.o.o. v bilančno podskupino ECE d.o.o., ki je v bilančni skupini HSE d.o.o.
  • Bilančne podskupine SODO d.o.o. (d.o. Elektro Ljubljana d.d.), SODO d.o.o. (d.o. Elektro Celje d.d.), SODO d.o.o. (d.o. Elektro Maribor d.d.), SODO d.o.o. (d.o. Elektro Gorenjska d.d.) in SODO d.o.o. (d.o. Elektro Primorska d.d.) so izstopile iz bilančne sheme.
  • Bilančna podskupina SODO d.o.o. (d.o. celotne Slovenije) je vstopila v bilančno shemo in ima status odgovornega bilančne podskupine v bilančni skupini HEP d.d.
  • Družba Repower Italia S.p.A. je izstopila iz bilančne sheme.

V bilančno shemo je v tem trenutku vključenih 79 bilančnih skupin in podskupin.

Post a Comment