• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Vzpostavljeno spletno mesto za prijave upravičencev do znižanega prispevka

Borzen je v funkciji Centra za podpore vzpostavil spletno mesto http://olajsave.borzen.si, ki je namenjeno vsem upravičencem do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Od danes tako lahko upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za znižan prispevek, preko spletnega mesta oljasave.borzen.si elektronsko izpolnijo vlogo za znižanje prispevka. Nižje stopnje plačila prispevka se bodo lahko začela upoštevati po objavi akta o prispevkih za zagotavljanje podpore, ki ga izda Agencija za energijo, ter le na podlagi izpolnjene vloge preko spletnega mesta oljasave.borzen.si. Na tem spletnem mestu bo na voljo tudi vpogled v ažuren seznam upravičencev oziroma merilih mest, upravičenih do znižanega prispevka. Uporabniška navodila za uporabo portala so na razpolago ne tej povezavi.Spletno mesto je vzpostavljeno skladno s četrtim odstavkom 10. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15) ter Navodili za oddajo prijave in letno poročanje.

Post a Comment