• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Sprememba višine podpore za SPTE enote na fosilna goriva

Borzen obvešča udeležence podporne sheme in vso ostalo zainteresirano javnost, da je Agencija za energijo zaradi spremembe referenčne cene zemeljskega plina na svoji spletni strani objavila Spremembo Napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2014. Sprememba se nanaša na referenčno ceno zemeljskega plina, ki od 1. 7. 2014 znaša  0,3570 EUR/Sm3. Spremenljivi del referenčnih stroškov se za proizvodne naprave, pri katerih je za določanje vrednosti spremenljivega dela referenčnih stroškov kot referenčno gorivo opredeljen zemeljski plin, uskladi z julijem 2014.

Borzen bo skladno s spremembo cene zemeljskega plina uskladil višino podpore za vse SPTE enote na fosilna goriva. Vse SPTE enote na fosilna goriva bodo tako v naslednjih dneh v podpis prejele aneks k veljavni pogodbi, ki jo imajo sklenjeno s Centrom za podpore.

Post a Comment