• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Nov spletni portal za poročanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji zelene energije

Obveščamo vas, da je spletni portal za poročanje in obračunavanje prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Centra za podpore dostopen na naslovu http://prispevek.borzen.si/

Registrirani zavezanci boste poverilnice prejeli na posredovane kontakte. Za enkrat je mogoče le poročanje o višini mesečnega prispevka, o možnostih letnega poročanja boste obveščeni ob nadgradnji aplikacije. Zavezancem, ki ste opravili registracijo preko Wordovega obrazca, ni potrebno ponovno oddati vloge za registracijo.

Post a Comment