• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Na voljo Obrazec za registracijo zavezancev za obračunavanje in nakazovanje prispevkov Centru za podpore

Borzen je v vlogi Centra za podpore pripravil Obrazec za registracijo zavezancev za obračunavanje in nakazovanje prispevkov Centru za podpore. Vse zavezance naprošamo, da izpolnjen obrazec posredujejo na elektronski naslov zavezanci@borzen.si ter ga podpisanega po pošti pošljejo na naslov Borzen, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

Obrazec je skladen s predhodno objavljenimi  Navodili Centra za podpore o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv. Akt Agencije za energijo o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št.  38/14) namreč določa, da morajo končni odjemalci daljinske toplote in fosilnih goriv prispevke plačevati ob nabavi od 01.06.2014 dalje. V povezavi s tem je več informacij na svoji spletni strani objavil tudi Direktorat za energijo RS.

Post a Comment