• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Objavljamo Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv

Borzen kot izvajalec dejavnosti Centra za podpore objavlja Navodila o poročanju in zbiranju sredstev iz prispevka za končne odjemalce daljinske toplote in kupce fosilnih goriv. Omenjena Navodila so bila izdana na podlagi četrtega člena 12. odstavka Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 36/14) in v povezavi z danes objavljenim Aktom o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovoljivih virov energije (Uradni list RS, št. 38/14).

Post a Comment