• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

S 6. novembrom mogoča prijava na poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev

S 6. novembrom mogoča prijava na  poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev

Oddaja vloge za dodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote je mogoča skladno z javnim pozivom (Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023) preko spletne aplikacije od vključno 06. 11. 2023 od 8.00 ure do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.

Upravičenci  so prijavitelji, ki so vpisani v sodni oz. poslovni register, izkazujejo registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije ali toplote in so hkrati:

  • pravna oseba,
  • zadruga,
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ali
  • samoupravna lokalna skupnost.

Upravičeni projekti so glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije in inštalirano moč proizvodne naprave, se pomoč dodeljuje za:

  • naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali
  • nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom (Hranilnik je lahko vključen izključno v okviru posamezne proizvodne naprave (ni ločen projekt)).

Pomoč se dodeljuje za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso bila dokončana ali proizvodna naprava ni obratovala ali ni bila priključena na omrežje do 24. junija 2023. Proizvodna naprava je lahko začela obratovati ali je bila priključena na omrežje takoj po tem datumu. Za začetek del se šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del. Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.

Več informacij najdete v objavljenem javnem pozivu in na povezavi

KONTAKT

E-pošta: ove@borzen.si
Telefon: 01 620 76 17
Uradne ure: vsak delovnik od 9h do 11h in od 13h do 15h.

Post a Comment