• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Še nekaj dni za oddajo vloge za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina

Oddaja vloge za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina je mogoča do vključno 30. septembra 2023 preko spletne aplikacije.

Sorazmerno povračilo prispevka OVE + SPTE (prispevek sicer znaša 0,99045 EUR/MWh) zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema zemeljskega plina je prvenstveno namenjen večjim poslovnim odjemalcem:

  • Povprečen poslovni odjemalec na prenosnem omrežju bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejel  povračilo v znesku ca. 4.500 EUR;
  • Povprečen poslovni odjemalec na distribucijskem omrežju bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejel  povračilo v znesku ca. 20 EUR;
  • Gospodinjstvo s povprečnim odjemom zemeljskega plina bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejelo povračilo  v znesku ca. 1 EUR;

sicer pa so do povračila upravičeni vsi končni odjemalci, ki izkazujejo:

  • trajno zmanjšano porabo zemeljskega plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za vsaj 15 % v primerjavi s povprečno porabo zemeljskega plina v istem obdobju iz preteklih petih zaporednih let in hkrati
  • da je bilo zmanjšanje porabe zemeljskega plina doseženo z investiranjem v ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Podrobnejše informacije so na voljo v Javnem pozivu za uveljavljanje sorazmernega povračila prispevka zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema plina ter na spletni strani družbe Borzen, kjer je mogoča tudi oddaja vloge.

 

Post a Comment