• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Referenčna tržna cena električne energije vpliva na višino podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE

Referenčna tržna cena je tržni signal za ceno električne energije v določenem obdobju, ki na podlagi uredbe o napovedi položaja enot, vplivana višino podpore določenih proizvodnih enot, vključenih v Borzenovo podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE. Izračuna se kot povprečje doseženih zaključnih trgovalnih cen produkta »HUDEX Hungarian Financial Power Base Load Product« na borzi HUDEX za prihodnje leto v EUR/MWh, povprečno stanje referenčne tržne cene pa sproti objavljamo tudi na naši spletni strani.

Za proizvodne enote, vključene v podporno shemo s t.i. obratovalno podporo, namreč enkrat letno prihaja do spremembe višine podpor (znižanje ali zvišanje) zaradi spremembe cen energentov (ena od spremenljivk je tudi referenčna tržna cena električne energije), ki jih izračunava in objavlja Agencija za energijo.

Več informacij najdete na naši spletni strani, kjer redno objavljamo povprečne referenčne tržne cene električne energije.

Post a Comment