• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Spremembe članstva v bilančni shemi

Z 22. novembrom družbi Europe Energy S.p.A. preneha članstvo v bilančni shemi. Istočasno članstvo v bilančni shemi preneha tudi družbi Energia gas and power d.o.o, ki je bila v bilančno shemo vključena na podlagi pogodbe o izravnavi, ki jo je sklenila z družbo Europe Energy S.p.A.

 Seznam članov bilančne sheme je na voljo na povezavi.

Post a Comment