• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Podporna shema v prvih devetih mesecih leta 2022

Konec septembra  je podporna shema obsegala 3.757 enot s skupno nazivno močjo 399 MW, kar je za 83 enot in 16 MW manj kot enako obdobje leta 2021. V prvih devetih mesecih leta  je bilo izplačano za približno 24 odstotka manj podpor kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 17 odstotka manj električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v tem obdobju znaša 126,4 EUR/MWh, kar je nižje od povprečne izplačane podpore v enakem obdobju leta 2021 (137,4 EUR/MWh).

Glede na preteklo leto beležimo velik padec proizvodnje hidroelektrarn (obratovalne podpore pri tem tipu naprav zaradi negativnih referenčnih stroškov dejansko ni); medtem ko je bila proizvodnja pri ostalih tipih elektrarn prav tako nižja kot v preteklem letu. Izjema so le SPTE naprave na fosilna goriva, kjer smo zaradi dviga referenčne cene plina in hkratne izvedbe poračunov za CO2 del spremenljivih stroškov beležili večja izplačila.

Post a Comment