• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Predstavitev rezultatov vseslovenske raziskave energetske učinkovitosti v gospodinjstvih

Borzen že vrsto let kot glavni financer omogoča izvedbo vseslovenske raziskave energetske učinkovitosti v gospodinjstvih, ki prikazuje razumevanje pojmov, povezanih z učinkovito rabo energije, trende v ravnanju z energijo in podobno. Rezultati letošnje raziskave kažejo, da se Slovenci vsakodnevno vedno bolj trudimo ravnati energetsko kar najbolj varčno. 66 % anketirancev se popolnoma ali delno strinja s trditvijo, da so seznanjeni s podnebno krizo in okoljskimi težavami in da se zavedajo, kaj to pomeni za prihodnost njihovih zanamcev. V povprečju se je 3,9 (na lestvici 1 do 5) anketirancev strinjalo s trditvijo, da za njihovo gospodinjstvo velja, da so zelo dobro seznanjeni z možnostmi prihranka energije v stanovanju. Kar 68 % anketirancev za učinkovito rabo energije motivira prihranek denarja kot tudi varovanje okolja. Iz navedenih rezultatov lahko sklepamo, da je segment ozaveščenih in aktivnih gospodinjstev največji, skupaj kar 51 %, kar pomeni da je to skupina ljudi, ki so ekološko ozaveščeni in svoja prepričanja prenašajo tudi v prakso.

Na dogodku, kjer so bili predstavljeni rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije v gospodinjstvih 2022, je na okrogli mizi sodeloval tudi direktor družbe Borzen, mag. Borut Rajer, sicer tudi član strokovnega sveta raziskave. Izpostavil je relevantnost raziskave zlasti v aspektu njene kontinuiranosti in metodološke ustreznosti ter poudaril njeno vrednosti v smislu vhodnih informacij, ki pripomorejo pri nadaljnjih aktivnostih na področju trajnostne energetike.

Rezultati letošnje in preteklih raziskav so na voljo na spletnih straneh Borzenovega portala Trajnostna energija, kjer najdete tudi podobno raziskavo za javni in storitveni sektor iz leta 2020. Vabljeni k branju.

Post a Comment