• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Približajmo tematiko obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije učencem osnovne šole

Teme učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije močno zaznamujejo naš vsakdan, v luči podnebnih sprememb pa bo naša prihodnost morala temeljiti na trajnostni energiji. Borzen v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija deluje na področju ozaveščanja in informiranja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije in si prizadeva tovrstne tematike približati tudi otrokom. V  letošnjem letu bomo tako organizirali tehniške dneve za učence tretje triade petih osnovnih šol.

Učencem bo na inovativen način približan pomen obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v povezavi s konceptom trajne mobilnosti. Seznanili se bodo s podnebnimi spremembami, toplogrednimi plini, vplivi onesnaževanja na okolje, digitalnim onesnaževanjem in varčevanjem z energijo, koncepti obnovljivih virov, učinkovito rabo energije in trajno mobilnostjo. Praktično bodo spoznali električna prevozna sredstva in se vključili v interaktivno delavnico o pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov. Učenci bodo povabljeni k sodelovanju s svojimi idejami o energiji prihodnosti in jih predstavili skozi risbe, stripe in besedila.

Blizu 140 učencev iz OŠ Braslovče in OŠ Trbovlje, je na tehniških dnevih že pozitivno ocenilo pridobljeno znanje. V tem mesecu sledijo še tehniški dnevi na OŠ Boštanj, OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani in OŠ Muta.

Post a Comment