• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Strokovnost izvajanja energetskih pregledov igra pomembno vlogo pri energetski učinkovitosti

V Sloveniji za ogrevanje stavb tako v gospodinjstvih in industriji porabimo slabo tretjino skupne porabe energije. Energetski pregledi, ki so osnova za programe učinkovite rabe energije, so ključnega pomena pri zagotavljanju prihrankov energije, saj prikazujejo realno stanje objektov, proizvodnih procesov in njihove energetske (ne)učinkovitosti. Borzen je z namenom zagotavljanja še višje kakovosti izvajanja energetskih pregledov na terenu, organiziral usposabljanji za izvajanje energetskih pregledov stavb in za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi. Čestitke skoraj petdesetim strokovnjakom, ki so nadgradili in obnovili svoje znanje s področja energetskih pregledov.

V mesecu oktobru so potekala usposabljanja za izvajanje energetskih pregledov, ki jih je organiziral Borzen, slovenski operater trga z elektriko, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo. Blizu petdeset izvajalcev energetskih pregledov in energetskih managerjev, je nadgradilo svoje znanje na področju energetskih pregledov, energetskih sistemov, porabe energentov, meritvami in merilni opremi ter o učinkoviti rabi energije. Usposabljanji, eno za  izvajanje energetskih pregledov stavb in drugo za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi, sta bili izvedeni z namenom zagotavljanja najvišje ravni strokovnosti ter sledenja aktualnim trendom na tem področju, obe se bosta izvajali tudi v prihodnjem letu.

Energetski pregled je osnova za program učinkovite rabe energije v objektih in organizacijah, saj vsebuje predloge možnih ukrepov z določanjem prioritet ter napotke za organizacijske spremembe in kvalitetne investicijske odločitve. S tovrstnim pregledom se izdela ocena energetskega varčevalnega potenciala ter analiza obstoječega energetskega stanja s stališča ogrevanja, rabe tople in hladne vode ter porabe električne energije v stavbi in proizvodnih procesih. Cilj je poiskati energetsko neučinkovita mesta in predstaviti možnosti za izboljšave, na ta način pa pomembno znižati porabo energije in optimizirati stroške.

Več informacij, gradiva in seznam strokovnjakov, ki so se udeležili usposabljanj.

Post a Comment