• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Javna obravnava Pravil za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo

Borzen objavlja javno obravnavo novih Pravil za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo, ki bodo dopolnila in v delih spremenila trenutno veljavna Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko (Uradni list RS, št. 97/14 in 28/17). Spremembe pravil se nanašajo predvsem na spremenjeno terminologijo, ki sledi uporabi izrazov, ki jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo.

Javna obravnava je odprta med 24. 10. 2022 in 24. 11. 2022. Pripombe, komentarje in predloge lahko zainteresirana javnost posreduje na obrazcu za pripombe na elektronski naslov pravila@borzen.si do zaključka javne obravnave najkasneje do 24. 11. 2022.

Dokumenti so dostopni tu:

 

Post a Comment